_MG_3032

אביזרים לתליה

כל אביזרי המטבח והגאד'טים למיניהם יכולים להתלות על מוט ארוך (גם מוט של וילון מתאים)מתכת ארוך לכל אורך הקיר מעל משטח העבודה ועליו לתלות את כל האביזרים הנדרשים, יקנו למטבח אופי מאד מקצועי ויקלו על עבודות הבישול.